საბეჭდი ფორმები C.T.P განზომილების ერთეული ერთეულის ფასი კომპლექტი (4 ცალი)
370 X 450 მმ 1 ცალი 6 24
400 X 510 მმ 1 ცალი 6 24
459 X 525 მმ 1 ცალი 7 26
550 X 650 მმ 1 ცალი 11.5 46
615 X 724 მმ 1 ცალი 12 48
605 X 745 მმ 1 ცალი 13 52
საბეჭდი ფორმები C.T.P
(დღეში 10 კომპლექტის ზევით)
განზომილების ერთეული ერთეულის ფასი კომპლექტი
(4 ცალი)
370 X 450 მმ 1 ცალი 5 20
400 X 510 მმ 1 ცალი 5 20
459 X 525 მმ 1 ცალი 6.5 24
550 X 650 მმ 1 ცალი 10.5 42
615 X 724 მმ 1 ცალი 11 44
605 X 745 მმ 1 ცალი 12.5 50

ფასები მოცემულია ლარში დღგ-ს ჩათვლით 10 კომპლექტზე ზემოთ შეკვეთის შემთხვევაში ვუზრუნველყოფთ ტრანსპორტირებას

დიზაინის და ბეჭვდის ფასების დათვლა ხდება ინდივიდუალურად